Kognitiv Beteendeterapi – KBT

Kognitiv beteendeterapi är vetenskapligt utvärderad och har visat sig fungera bra för dem som lider av bl.a.:

  • Oro och ångest
  • Depression,Nedstämdhet, sorg och krisreaktioner
  • Låg självkänsla och negativ självbild
  • Tvångshandlingar
  • Kriser
  • Beroendeproblematik
  • Oro och ångest
  • Stressproblem
  • Relationsproblem
  • Beroendeproblematik

Den kognitiva beteendeterapin bygger på att människan starkt präglas av sina erfarenheter. Utifrån detta bygger vi upp föreställningar om oss själva och omvärden som är djupt rotade. Dessa förställningar styr sedan de automatiska tankar som uppkommer när vi utsätts för livet.

Våra tankar påverkar sedan i hög grad våra känslor och vårt beteende. Ibland kan dessa föreställningar leda oss till dåligt mående och hindra oss att leva fullt ut. Genom KBT får man hjälp att hitta och utmana dessa tankar och beteenden för att sedan skapa nya framgångsrikare tankar och beteenden så att också känslorna förändras och måendet föbättras.

Terapin är tydlig och strukturerad. Arbetet utgår från de aktuella symtom som upplevs. Tydliga mål och delmål sätts upp och terapin sker inte bara hos terapeuten utan hemuppgifter hjälper patienten att pröva det ”nya” i vardagen. Terapin är flexibel och korttidsinriktad.

För en mer omfattande beskrivning av KBT och hur man arbetar vid olika problem se Svenska föreningen för kognitiva och beteendeterapeutsiak tekniker sfKBT  ”Om KBT” på  beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida www.kbt.nu

BTF har även givit ut en läsvärd informationsbroschyr om KBT som kan laddas ned här. Du kan även klicka på bilden här bredvid.