Samtalsterapi

Det första samtalet präglas av att vi skapar en gemensam bild av ditt problem, vad du vill ska förändras och vilka mål du vill uppnå. Sedan fortsätter samtalen utifrån dessa med basen i KBT och de metoder samt tekniker som passar bäst i ditt fall. För att hålla behandlingen levande och för att få igång ett arbete med beteendeförändring så kommer vi att hitta lämpliga ”hemuppgifter” under samtalen som du sedan utför emellan samtalen. I KBT arbetar terapeut och patient gemensamt i samarbetsallians för bästa resultat. Sekretess är en självklarhet.